01 apr, 2016

  Kosten Belgische kilometerheffing berekenen in Go4TMS

  01 apr, 2016

   Sinds 1 april 2016 is op de Belgische wegen een tolheffing van kracht. Met de zogenaamde kilometerheffing moeten vrachtwagens groter dan 3,5 ton tolkosten betalen om op de Belgische autosnelwegen en sommige regionale wegen te mogen rijden.

   Dit brengt dus extra kosten mee tijdens de uitvoering van de transporten over de Belgische wegen. Om deze berekening automatisch te laten verlopen, werd de bestaande afstanden en tolkosten berekening in onze Go4TMS module aangepast, zodat ook de Belgische kilometerheffing automatisch kan worden opgehaald.

   Via onze tarieven module kan worden bepaald als deze kosten moeten worden doorgerekend aan de klanten en als de onderaannemers die voor u rijden de kosten aan u mogen doorrekenen. Daarbij kan u naargelang de gemaakte afspraken beslissen als u deze kosten integraal, procentueel, of als een forfait per route doorrekent.

   Wenst u de kilometerheffing ook in uw Go4TMS installatie te activeren, neem dan even contact op met onze support afdeling.

   2016-04-01_18-27-19

   Contacteer onze support afdeling

   Meer informatie over de Go4TMS software

   «
   »