14 jul, 2014

  Optimale mobiliteit in drievoud

  14 jul, 2014

   Onze zusterbedrijven Freebility & Suivo zijn reeds jarenlang bezig met het ontwikkelen van mobiele PDA oplossingen, track & trace en planning systemen. Aan de hand van onderstaand artikel (verschenen op allesovermobiliteit.be) lichten zij even toe welke oplossingen een impact hebben op de mobiliteit van een onderneming en dragen bij tot de verhoging van de operationele efficiëntie.

   We onderscheiden drie groepen van oplossingen: mobile apps, track & trace (T&T) en planning.

   Een mobile app die ervoor zorgt dat mobiele medewerkers steeds de juiste stock bij zich hebben en alle info over de taak vermindert het aantal kilometers. Verkeerde informatie of materiaal kan ertoe leiden dat men terug moet naar dezelfde klant. Navigatie met real-time traffic valt ook in deze categorie van slimme mobiliteit via een mobile app.

   T&T omvat o.a. het lokaliseren van medewerkers, rijgedraganalyse en brandstofbesparing. Zo kan een onderneming sneller inspelen op een oproep en deze toewijzen aan de beschikbare medewerker die het dichtste bij de klant is. Een analyse van het rijgedrag en accurate gegevens m.b.t. het brandstofverbruik geeft een bedrijf informatie om haar wagenpark zuiniger en milieuvriendelijker in te zetten.

   En via het geïntegreerde gebruik van een rittenplanningstool worden het aantal kilometers en rij-uren sterk verminderd. De te realiseren mobiliteitsbesparing en de eraan verbonden margeverbetering zijn enorm, soms wel tot 25 % minder t.o.v. voorheen.

   Wat zijn de voornaamste voordelen voor de verschillende stakeholders van het bedrijf?

   Laat ons enkele voordelen oplijsten per stakeholder:

   • Mobiele medewerker: minder papierwerk, minder rij-uren, meer info, optimale navigatie
   • Dispatcher: meer info, kan sneller ingrijpen, vlotter plannen, wijzigingen beter opvangen
   • Administratie: verwerking verloopt sneller en met minder fouten
   • HR: betere uurregeling, automatische mobiliteitsvergoeding, goede balans werk/privé
   • Management: snellere facturatie, zicht op de kosten, meer omzet en hogere winstmarge
   • Uw klant: beter geinformeerd, snellere service en onderbouwde facturen

   Welke zijn de voordelen voor een bedrijf?

   Deze oplossingen leiden tot directe besparingen o.a. door: efficientere communicatie, lager brandstofverbruik, minder rij-uren en beperkte voertuigslijtage.

   En ze bevorderen de operationele efficiëntie: minder personeel, snellere interventies, minder laattijdige aankomsten bij klanten en bijkomend zorgt de automatische rapportering voor eenvoudigere administratie.

   Uiteindelijk zorgen deze oplossingen dankzij een optimale dienstverlening voor meer omzet en/of minder kosten waardoor een onderneming rendabel kan groeien.

   Met andere woorden, oplossingen voor de optimale inzet van je mobiele medewerkers zijn positief voor zowel je medewerkers, onze planeet als de winstmarge van je bedrijf.

   Welk advies zou u geven aan een bedrijf dat zulke oplossingen wenst?

   Werk een stappenplan uit. Start met een business analyse van de diverse bedrijfsprocessen en maak een ROI-analyse op. Betrek een groep gebruikers bij het project. Kies voor een partij die de nodige ervaring heeft en die je ook ondersteunt na de uitrol van het project.

   www.freebility.be

   www.suivo.be

   «
   »