Noorderlaan 79 bus 13, 2030 Antwerpen, België / +32 (0)3 443 12 15 / info@go4logistics.be

TRANSPORT SOFTWARE

MET EEN HART IN DE HAVEN

GO4TMS VOOR ELK SOORT TRANSPORT

Go4TMS is een software oplossing in de cloud die geschikt is voor het beheren en plannen van uw transporten via de weg, het water, het spoor en de lucht. Voor volgende types transport hebben we oplossingen beschikbaar:

Vanuit het hart van de haven zien wij als geen ander het groeiende belang van het containertransport. Go4TMS biedt u de flexibiliteit om de transporten van de verschillende containers vanaf het moment van aankomst in de haven tot en met het vertrek uit de haven correct te registreren en te plannen. Dit zorgt voor een transparante opvolging van uw transporten en een betere controle over uw groeiende volumes.

SHORT SEA SHIPPING

Een goede kennis van beschikbare verschepingslijnen en afvaarten is cruciaal om short sea transporten te plannen van het Europese continent naar UK, Scandinavië of andere bestemmingen. Met Go4TMS boekt u het snelste en goedkoopste traject via een intuïtief suggestiesysteem. De bijbehorende administratie en boekhouding wordt integraal geautomatiseerd.

Doordacht gebruik van uw tankwagens resulteert in een belangrijk aantal kostenbesparingen. In Go4TMS bieden we u een tool aan waarmee u gedetailleerd opvolgt welke producten wanneer in uw tankopleggers of tankcontainers zitten, gecompartimenteerd of niet.  Zo volgt u op hoe u zo min mogelijk reinigingen moet inplannen.

Het efficiënt organiseren van uw groupage en distributie transporten begint bij een snelle en correcte registratie van de verschillende opdrachten van uw klanten. Gelet op de mogelijks grote volumes aan opdrachten van klanten kunnen deze laatsten automatisch in Go4TMS worden ingelezen. Hierdoor kan de veelal tijdrovende manuele order ingave volledig geëlimineerd worden.

In het streven naar een duurzame mobiliteit en het verminderen van de ecologische voetafdruk, worden steeds meer goederenstromen overgeheveld van de weg naar andere vervoermiddelen zoals vervoer via het spoor, via de binnenvaart, via de lucht, enz. Transportbedrijven die van verschillende transportmodi gebruik maken, hebben nood aan een transport softwareoplossing die dit mogelijk maakt.

Om aan de steeds grotere eisen van klanten te kunnen voldoen, hebben ook bedrijven actief in internationaal (en/of nationaal) transport nood aan het automatiseren van hun operationele processen. Heeft u alle orders tijdig ingepland? Heeft u alle toeslagen gefactureerd? Heeft u uw processen geoptimaliseerd in functie van de extra kosten die de kilometerheffing met zich heeft meegebracht?

Heeft u nood aan logistieke expertise?

Onze consultants komen graag bij u langs.

WAT ZEGGEN ONZE KLANTEN

GO4LOGISTICS NIEUWS

Alle nieuws, info en trends over de logistieke sector en de cloud software verzameld in 1 blog